Σχετικά

Αναστάσιος Μητρόπουλος

Android developer

Certificates :

 

 opa Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Digital Marketing
 aegean Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ανάπτυξη εφαρμογών Android

Augmented Reality app development

 g

 

Google Tourism Digital Marketing
 mva Microsoft Virtual Academy Mobile App development

The modern Web platform

Software development fundamentals

 ud.jpg Udemy Social Media MarketingSEO (Search Engine optimization)

Android App development

Online Marketing Strategies

Android Programming

Java programming for mobile developers