Κόστος Ανάπτυξης

Είναι γεγονός ότι το κόστος των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα σε σχέση με το κόστος κατασκευής μιας ιστοσελίδας είναι ιδιαίτερα υψηλό. Αυτό οφείλεται στους εξής λόγους :

  1. Έλλειψη προγραμματιστών: Ο αριθμός των προγραμματιστών που είναι σε θέση να αναπτύξουν μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα είναι μικρός και περιορίζεται κατά κύριο λόγο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη -και σε ελάχιστες άλλες πόλεις. Οι λόγοι της έλλειψης προγραμματιστών mobile εφαρμογών είναι ότι η ανάπτυξη των εφαρμογών Android  δε διδάσκεται επαρκώς ή πλήρως στα Πανεπιστήμια με κατεύθυνση Πληροφορικής, δεν υπάρχει επαρκής ελληνική βιβλιογραφία για την απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων και για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων απαιτείται πολύ προσωπική έρευνα και ανεξάρτητη μελέτη από τον εκάστοτε προγραμματιστή, κατά 99% με βάση την ξένη βιβλιογραφία. Υπάρχουν βεβαίως Πανεπιστήμια και ΙΕΚ τα οποία διδάσκουν την ανάπτυξη εφαρμογών Android σε μορφή ολιγόμηνων σεμιναρίων, όμως οι γνώσεις που αποκτούνται είναι οι απολύτως βασικές και από εκεί και πέρα  απαιτείται πολλή πρακτική εξάσκηση και  περαιτέρω πολυετής προσωπική εργασία και μελέτη από τον προγραμματιστή, πέραν των βασικών θεωρητικών γνώσεων.
  2. Χρόνος ανάπτυξης εφαρμογής: Οι mobile εφαρμογές απαιτούν αυξημένο χρόνο υλοποίησης σε σχέση με την κατασκευή μιας ιστοσελίδας, λόγω των πολλών ιδιαιτεροτήτων τους (λεπτομέρειες στην αντίστοιχη σελίδα “Ιδιαιτερότητες“). Συνεπώς, οι αυξημένες εργατοώρες συνεπάγονται και αυξημένο κόστος.
  3. Εμπλοκή πολλαπλών ειδικοτήτων : Για τη δημιουργία μιας εφαρμογής, ενδεχομένως να απαιτείται ένας μικρός ή μεγάλος αριθμός προσωπικού με διαφορετικό ρόλο και ειδικότητα, αναλόγως την πολυπλοκότητα της εφαρμογής (Project Manager, Designer, End User Developer, Code Developer, User Interface Producer, Art Designer , Assets manager κλπ). Αυτό σημαίνει ότι μια εταιρία που αναπτύσσει mobile εφαρμογές θα απαιτηθεί ενδεχομένως να πληρώνει περισσότερα του ενός άτομα για την ανάπτυξη της εφαρμογής.
  4. Υποστήριξη εφαρμογής: Από τη στιγμή που θα δημοσιευτεί μια εφαρμογή, η υποστήριξή της από τον κατασκευαστή απαιτείται να είναι συνεχής. Η ύπαρξη τυχόν προβλημάτων, η απαίτηση βελτίωσης της εφαρμογής, καθώς και η ανάγκη αναβάθμισής της λόγω της συνεχούς αναβάθμισης του λειτουργικού συστήματος Android, απαιτούν ενέργειες που είναι συνεχείς καθ’όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της. Οπότε οι εργατοώρες υποστήριξης της εφαρμογής αυξάνονται με αποτέλεσμα να αυξάνεται και το κόστος.

 

Λόγω των παραπάνω, το κόστος κατασκευής μιας εφαρμογής είναι συνήθως από το  τριπλάσιο έως και το το δεκαπλάσιο από το κόστος κατασκευής ενός αντίστοιχου site.

Αυτό ισχύει βεβαίως εφόσον η ανάπτυξη της εφαρμογής θα αναληφθεί από εταιρία λογισμικού. Εάν η ανάπτυξη της εφαρμογής αναληφθεί από ανεξάρτητο προγραμματιστή, το κόστος μπορεί να μειωθεί δραματικά και να πέσει μέχρι και στο επίπεδο κόστους κατασκευής μιας απλής ιστοσελίδας.Ήδη τα  τελευταία χρόνια, κυρίως στις ΗΠΑ, και τώρα και στην Ελλάδα, είναι διαδεδομένη η ύπαρξη των independent developers ή indie entrepreneurs (ανεξάρτητων προγραμματιστών), οι οποίοι  αναλαμβάνουν την ανάπτυξη εφαρμογών, με συγκριτικά πολύ χαμηλότερο κόστος σε σχέση με μια εταιρία.