Ιδιαιτερότητες

Οι εφαρμογές Android έχουν τις εξής διαφορές και ιδιαιτερότητες σε σχέση με μια ιστοσελίδα:

  1. Ιδιαίτερα υψηλό κόστος. Για περισσότερες λεπτομέρειες, μεταβείτε στη σελίδα “Κόστος
  2. Μεγάλος χρόνος κατασκευής, λόγω των πολύπλοκων τεχνικών απαιτήσεων κατασκευής και χρονοβόρων διαδικασιών δοκιμών προτού την τελική έκδοση.
  3. Τεχνικές δυσκολίες τόσο κατά τη διάρκεια ανάπτυξης όσο και μετά την έκδοσή της, εφόσον προκύψουν τυχόν απαιτήσεις αναβάθμισης.
  4. Χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες έκδοσης στο Google Play, λόγω των αυστηρών κριτηρίων που έχει θέσει η Google (τεχνικές λεπτομέρειες / απαιτήσεις, διαφόρων ειδών πολιτικές απορρήτου – αυθεντικότητας – περιεχομένου κλπ, όροι και προϋποθέσεις, και πολλά άλλα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να πληροί η εφαρμογή ώστε να εγκριθεί η έκδοσή της). Στην κατασκευή μιας ιστοσελίδας αυτά δεν ισχύουν. Σήμερα μπορεί κάποιος με λίγες τεχνικές γνώσεις, να κατασκευάσει ένα site ή blog μέσα σε μια ημέρα εύκολα και με ελάχιστο ή καθόλου κόστος και χωρίς κανένα περιοροσμό.
  5. Δύσκολη και χρονοβόρα η συχνή αλλαγή του περιεχομένου. Συγκεκριμένα, ενώ ο διαχειριστής μιας ιστοσελίδας (site ή blog) μπορεί μέσω μιας οθόνης “κονσόλας” να κάνει οποιαδήποτε στιγμή ό,τι αλλαγές θέλει και οι αλλαγές αυτές να είναι ορατές την ίδια στιγμή στους αναγνώστες, αντιθέτως, στην περίπτωση των εφαρμογών αυτό δεν ισχύει. Συγκεκριμένα, από τη στιγμή που η εφαρμογή θα εγκριθεί από τη Google και θα κυκλοφορήσει η πρώτη της έκδοση, για να γίνουν οι οποιεσδήποτε αλλαγές στη συνέχεια(λόγω προσθήκης στοιχείων, βελτίωσης περιεχομένου, επιδιόρθωσης προβλημάτων, κλπ) θα πρέπει να ακολουθηθούν πάλι οι ίδιες ακριβώς διαδικασίες της έκδοσης της αρχικής εφαρμογής. Δηλαδή η κυκλοφορία της εφαρμογής με αλλαγές / βελτιώσεις, ακολουθεί τις ίδιες διαδικασίες με αυτές της έκδοσης της αρχικής εφαρμογής. Όταν τελικά κυκλοφορήσει  η καινούρια έκδοση της εφαρμογής, αυτή εμφανίζεται ως καινούρια έκδοση που ο χρήστης θα πρέπει να κατεβάσει (συχνά οι χρήστες βλέπουν το μήνυμα: “είναι διαθέσιμη καινούρια έκδοση της εφαρμογής ……” . Πρόκειται γι’αυτή την περίπτωση που μόλις αναλύσαμε. Έτσι λοιπόν, εκτός από τις περιπτώσεις που θα πρέπει να κυκλοφορήσει νέα έκδοση της εφαρμογής για λόγους βελτίωσης ή επιδιόρθωσης τυχόν προβλημάτων λειτουργικότητας, δεν μπορεί να γίνονται συχνές αλλαγές όπως σε μια ιστοσελίδα.
  6. Κατά τη διάρκεια που η εφαρμογή χρησιμοποιείται, είναι πολύ πιθανό να παρατηρηθούν δυσλειτουργίες. Αυτό δεν οφείλεται στον προγραμματιστή, αλλά στο ότι τα τελευταία χρόνια έχουν κυκλοφορήσει στο εμπόριο δεκάδες τύποι κινητών από διάφορους κατασκευαστές, τα οποία δε συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο ομαλά με το λειτουργικό σύστημα Android. Επιπλέον, μερικές φορές, προκειμένου οι κατασκευαστές να τροποποιήσουν το user interface της εταιρίας τους, προχωρούν σε τροποποιήσεις λογισμικού που ενδεχομένως να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία μερικών εφαρμογών. Γι΄’αυτό και πολύ συχνά παρατηρείται το φαινόμενο, μερικές εφαρμογές να λειτουργούν απροβλημάτιστα σε κάποιες συσκευές, ενώ σε άλλες να παρουσιάζουν μικρά ή και σοβαρά προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση εφόσον η εφαρμογή βρίσκεται σε κυκλοφορία ορισμένο χρονικό διάστημα ώστε να συλλεχθούν τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία, θα υπάρξει ανάγκη αναβάθμισής της, δηλαδή η τροποποίηση της εφαρμογής και η κυκλοφορία καινούριας έκδοσης (version). Η καινούρια έκδοση, απαιτείται να γίνει όχι μόνο για τον παραπάνω λόγο, αλλά και για πιθανή ανάγκη τροποποίησης της εφαρμογής αναλόγως των παρατηρήσεων των χρηστών για τη βελτίωσή της, αλλά και κάθε φορά που το λογισμικό Android αναβαθμίζεται, οπότε και απαιτείται η υποστήριξη των καινούριων συσκευών που βγαίνουν στην κυκλοφορία με ΄την εκάστοτε τελευταία έκδοση του λειτουργικού Android.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, η ανάπτυξη και διαχείριση μιας mobile εφαρμογής αποτελεί μια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία και σίγουρα διαφέρει τελείως  από την ανάπτυξη και διαχείριση μιας ιστοσελίδας.